Disclaimer

  1. Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker (u, bezoeker van de website) instemt met de volgende bepalingen:
  2. Alle op de website aanwezige inhoud is door HairToYou met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, HairToYou aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden op de inhoud.
  3. De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.
  4. HairToYou is niet verantwoordelijk voor content waarnaar mogelijk wordt verwezen middels zogenaamde 'links'. De inhoud van deze informatie wordt door HairToYou niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. HairToYou wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.
  5. Informatie die per e-mail (via internet) naar HairToYou wordt verzonden is niet beveiligd. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico. Toestemming tot het gebruik van alle op de site getoonde inhoud of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
  6. Op deze website, het privacystatement en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.
  7. Type- en spelfouten voorbehouden.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact met ons opnemen. Klik hier

HairToYou behoudt zich alle rechten voor