PRIVACY STATEMENT HairToYou

(LAATSTE UPDATE: FEBRUARI 2012)

Inleiding
HairToYou acht het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van groot belang. Persoonlijke gegevens van relaties, klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is HairToYou.

Heeft u vragen over de manier waarop HairToYou met uw gegevens omgaat, of wilt u zich afmelden voor bepaald gebruik van uw gegevens dan kunt u terecht bij HairToYou, Zie email adres op onze website, Contact. Op dit adres kunt u ook terecht indien u uw gegevens wilt inzien of laten aanpassen.

Verwerking van gegevens
HairToYou verwerkt uw gegevens in het kader van de dienstverlening van HairToYou. Uw gegevens worden bijvoorbeeld geregistreerd wanneer u gebruik maakt van onze diensten of anderszins contact heeft met HairToYou.

HairToYou verwerkt de volgende gegevens:

 1. ∑ Contactgegevens, waaronder postadres, e-mailadres en telefoonnummer
 2. ∑ factuurgegevens
 3. ∑ gegevens over betalingen
 4. ∑ alle specifieke informatie verzameld tijdens het uitvoeren van de opdracht

Deze gegevens kunnen door HairToYou worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • 1. Het uitvoeren van de overeenkomst en/of het leveren van producten en diensten
 • 2. Verbetering van de dienstverlening van HairToYou
 • 3. Om u te kunnen informeren over mogelijk voor u relevante producten en diensten en nieuwe aanbiedingen van HairToYou.
 • 4. Ten behoeve van de financiŽle administratie en de uitvoering van accountantscontroles
 • 5. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die voor HairToYou gelden
 • 6. Beslechting van eventuele geschillen
 • Uw gegevens zullen nimmer aan eventuele derden worden doorgegeven. HairToYou gebruikt het om de communicatie met u te verbeteren en/of om u op de hoogte te brengen van mogelijk voor u interessante aanbiedingen. Om dit zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen, kan HairToYou uw gegevens analyseren en combineren met andere gegevens.

  HairToYou kan uw gegevens, niet individueel identificeerbaar, verwerken in marktonderzoeksrapporten.

  Bedrijfsoverdracht
  Indien onderdelen of activa van HairToYou worden overgedragen aan een derde zullen uw persoonsgegevens aan die derde worden overgedragen. HairToYou zal u daarvan in kennis stellen waarbij aan u wordt de gelegenheid wordt geboden tegen die overdracht bezwaar te maken.

  Gebruik e-mailadres
  Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven in het kader van de koop van een product of dienst van HairToYou dan mag dit e-mailadres door HairToYou gebruikt worden voor het overbrengen van communicatie met commerciŽle doeleinden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten van HairToYou, tenzij u heeft aangegeven dat u niet via e-mail voor dergelijke communicatie benaderd wenst te worden. Heeft u uw e-mailadres om een andere reden opgegeven dan in het kader van de koop van een product of dienst van HairToYou, dan zal dit e-mailadres uitsluitend voor e-mails met commerciŽle worden gebruikt wanneer u HairToYou daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

  Afmelden
  HairToYou houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Indien u geen prijs meer stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit altijd (naast de in dit statement ook al opgenomen afmeldmogelijkheden) per e-mail melden bij info@hairtoyou.nl. Uw afmelding voor het gebruik van uw postadres, e-mailadres of telefoonnummer wordt binnen 14 werkdagen door HairToYou verwerkt. Het kan daardoor voorkomen dat u nog enkele berichten ontvangt nadat u zich heeft afgemeld. Bij voorbaat onze excuses voor de overlast.

  Inzage en correctie van uw gegevens
  De persoonlijke informatie die HairToYou over u heeft kunt u altijd opvragen en inzien en op uw verzoek wordt die informatie volgens uw aanwijzingen gewijzigd. Uw verzoeken tot inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten tot HairToYou, per email. Zie web site, bij contact de e-mail link.

  Gebruik van Cookies door HairToYou
  Cookies zijn kleine bestanden die een website op uw computer plaatst voor verschillende doelen. De Websites van HairToYou maakt geen gebruik van cookies.

  HairToYou en andere websites
  Als u via een link op de website van HairToYou op een website van een andere website terecht komt is HairToYou niet verantwoordelijk voor de manier waarop de beheerder van die website met uw persoonsgegevens omgaat. Wij adviseren u dan ook om altijd het privacystatement te lezen van de websites die u bezoekt.

  Wijzigingen
  HairToYou behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement, bijvoorbeeld vanwege wetswijzigingen. Wij adviseren u dan ook om regelmatig dit privacystatement te controleren.

  Type- en spelfouten voorbehouden

  Indien u nog vragen heeft kunt u contact met ons opnemen. Klik hier

  HairToYou behoudt zich alle rechten voor